44pcs HDD 320gb 500gb (seagate, WD, Hitachi)

Discussion in 'FOR SALE (IT related)' started by jduval, Oct 16, 2012.

 1. 20pcs 500gb + 24pcs 320gb - all working
  74,600 total ---- buy all for 68k only
  all with distro warranty


  [​IMG]

  [​IMG]

  <click here for link>
  hitachi 320gb - 1.3k
  HA0MX75F
  hb0zlbye
  ha0rlksb
  hb0zwrge


  seagate 500gb - 2k
  9vmvqnqf
  5vmt13wh
  9vmvmhsl
  9vmvnj1a
  5vmqxbcs
  5vms55l9
  9vmvmbe5
  9vmvk2hr
  5vm5g8z1
  5vmt3f9f
  9vmvndw0
  9vmvp211
  9vmvn5cg
  9vmvpfq8


  wd 500gb - 2k
  wcayuu665945
  wmayu2647832
  wcayuu925981
  wcayup258304
  wcayuu543418
  wmayuh852587


  seagate 320gb -1.6k
  6vmnf8yz
  5vmke9t5
  6vmnv5mj
  5vmhah4q
  5vmkbb8t
  5vmhhkyq
  5vmhm3ch


  wd 320gb - 1.4k
  wmav2m740246
  wcav2f224449
  wcav2f068531
  wcav2f252603
  wcav2f254480
  wcav2f070718
  wcav2f662458
  wcav2f270973
  wcav2e970193
  wmav2l737537
  wmav2z495766
  wmav2m740428
  wmav2z603271
   
                                 

Share This Page